Xem ngày tốt tháng 10 năm 2020? Tháng 10 có ngày nào đẹp?

14/08/2020

Bạn có biết trong tháng 10/2020 có những ngày nào đẹp không? Cùng xem ngày tốt tháng 10 năm 2020 có ngày nào đẹp qua bài viết của nhatkybongda.com dưới đây nhé!

1.Hướng dẫn các bước xem ngày tốt tháng 10 năm 2020?

  • Bước 1: Theo tử vi , chọn ngày đẹp thì nên tránh các ngày xấu (ngày hắc đạo) tương ứng với việc xấu đã gợi ý.
  • Bước 2: Ngày đẹp là ngày không được xung khắc với bản mệnh (ngũ hành của ngày không xung khắc với ngũ hành của tuổi).
  • Bước 3: Căn cứ sao tốt, sao xấu để cân nhắc, ngày phải có nhiều sao Đại Cát (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Thiên Hỷ, … thì tốt), nên tránh ngày có nhiều sao Đại Hung.
  • Bước 4: Trực, Sao nhị thập bát tú phải tốt. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là tốt.
  • Bước 5: Xem ngày đó là ngày Hoàng đạo hay Hắc đạo để cân nhắc thêm.

2.Các ngày tốt trong tháng 10 năm 2020

Xem ngày tốt tháng 10 năm 2020? Tháng 10 có ngày nào đẹp?

Thứ năm, ngày 1/10/2020 tức ngày 15/8/2020 Âm lịch

Ngày ĐINH SỬU, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 6/10/2020 tức ngày 20/8/2020 Âm lịch

Ngày NHÂM NGỌ, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ tư, ngày 7/10/2020 tức ngày 21/8/2020 Âm lịch

Ngày QUÝ MÙI, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 8/10/2020 tức ngày 22/8/2020 Âm lịch

Ngày GIÁP THÂN, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 15/10/2020 tức ngày 29/8/2020 Âm lịch

Ngày TÂN MÃO, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 16/10/2020 tức ngày 30/8/2020 Âm lịch

Ngày NHÂM THÌN, tháng ẤT DẬU, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 19/10/2020 tức ngày 3/9/2020 Âm lịch

Ngày ẤT MÙI, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 24/10/2020 tức ngày 8/9/2020 Âm lịch

Ngày CANH TÝ, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 27/10/2020 tức ngày 11/9/2020 Âm lịch

Ngày QUÝ MÃO, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 31/10/2020 tức ngày 15/9/2020 Âm lịch

Ngày ĐINH MÙI, tháng BÍNH TUẤT, năm CANH TÝ Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo) GIỜ TỐT TRONG NGÀY : Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Hy vọng rằng những chia sẻ trên đây đã giúp bạn tìm được ngày tốt trong tháng 10/2020 rồi nhé!