Cách tải video trên Facebook về điện thoại iPhone và Android

Cách tải video trên Facebook về điện thoại giúp bạn dễ dàng lưu trữ và chia sẻ những video thú vị. Trên iPhone và Android, có các phương pháp khác nhau để thực hiện điều này. Hãy đọc bài viết này để biết cách tải video từ Facebook về điện thoại của bạn một cách dễ dàng và nhanh chóng.

1. Cách tải video trên Facebook về điện thoại iPhone

Để tải video từ Facebook về điện thoại iPhone, bạn có thể thực hiện các cách sau đây:

Sử dụng ứng dụng “Documents by Readdle”:

 • Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “Documents by Readdle” từ App Store.
 • Bước 2: Mở ứng dụng Facebook trên iPhone của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 3: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên cong) dưới video và chọn “Sao chép liên kết video”.
 • Bước 4: Mở ứng dụng “Documents by Readdle” và chạm vào biểu tượng trình duyệt (hình vòng tròn màu xanh lá cây) ở góc dưới phải màn hình.
 • Bước 5: Truy cập vào trang web “SaveFrom.net” trong trình duyệt và dán liên kết video đã sao chép vào thanh tìm kiếm trên trang web.
 • Bước 6: Nhấn vào nút “Tải xuống” và chọn định dạng và chất lượng video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 7: Chờ cho quá trình tải xuống hoàn tất, sau đó video sẽ được lưu trong thư mục “Tải xuống” trong ứng dụng “Documents”.

Cách tải video trên Facebook về điện thoại iPhone

Sử dụng ứng dụng “MyMedia”:

 • Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “MyMedia” từ App Store.
 • Bước 2: Mở ứng dụng Facebook trên iPhone của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 3: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên cong) dưới video và chọn “Sao chép liên kết.

Sử dụng ứng dụng “Video Downloader for Facebook”:

 • Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “Video Downloader for Facebook” từ App Store.
 • Bước 2: Mở ứng dụng Facebook trên iPhone của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 3: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên cong) dưới video và chọn “Sao chép liên kết video”.
 • Bước 4: Mở ứng dụng “Video Downloader for Facebook” và sau đó ứng dụng sẽ tự động phát hiện liên kết video đã sao chép.
 • Bước 5: Nhấn vào nút “Tải xuống” và chọn định dạng và chất lượng video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 6: Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu và video sẽ được lưu trong thư viện của ứng dụng “Video Downloader for Facebook”.

Cách tải video trên Facebook về điện thoại sử dụng trình duyệt Safari:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Facebook trên iPhone của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 2: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên cong) dưới video và chọn “Sao chép liên kết video”.
 • Bước 3: Mở trình duyệt Safari trên iPhone của bạn.
 • Bước 4: Truy cập vào trang web “savefrom.net” trong trình duyệt Safari.
 • Bước 5: Dán liên kết video đã sao chép vào thanh tìm kiếm trên trang web.
 • Bước 6: Nhấn vào nút “Tải xuống” và chọn định dạng và chất lượng video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 7: Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu và khi hoàn tất, video sẽ được lưu trong ứng dụng “Tải xuống” hoặc trong thư mục “Tải xuống” trên iPhone của bạn.

Bằng cách sử dụng các phương pháp trên, bạn có thể dễ dàng tải video từ Facebook về điện thoại iPhone và xem chúng mọi lúc mà không cần kết nối internet.

2. Cách tải video trên Facebook về điện thoại Android

Để tải video từ Facebook về điện thoại Android, bạn có thể sử dụng các phương pháp sau:

Sử dụng ứng dụng “Video Downloader for Facebook”:

 • Bước 1: Tải và cài đặt ứng dụng “Video Downloader for Facebook” từ Google Play Store.
 • Bước 2: Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại Android của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 3: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên) dưới video và chọn “Sao chép liên kết video”.
 • Bước 4: Mở ứng dụng “Video Downloader for Facebook” và nó sẽ tự động nhận dạng liên kết video đã sao chép.
 • Bước 5: Nhấn vào nút “Tải xuống” và chọn định dạng và chất lượng video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 6: Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu và video sẽ được lưu trong thư mục “Video Downloader” hoặc “Downloads” trên điện thoại Android của bạn.

Cách tải video trên Facebook về điện thoại Android

Sử dụng trình duyệt web:

 • Bước 1: Mở ứng dụng Facebook trên điện thoại Android của bạn và tìm video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 2: Chạm vào biểu tượng “Chia sẻ” (hình mũi tên) dưới video và chọn “Sao chép liên kết video”.
 • Bước 3: Mở trình duyệt web trên điện thoại Android của bạn (ví dụ: Chrome).
 • Bước 4: Truy cập vào trang web “savefrom.net” hoặc “downvids.net” trong trình duyệt web.
 • Bước 5: Dán liên kết video đã sao chép vào thanh tìm kiếm trên trang web.
 • Bước 6: Nhấn vào nút “Tải xuống” và chọn định dạng và chất lượng video mà bạn muốn tải về.
 • Bước 7: Quá trình tải xuống sẽ bắt đầu và khi hoàn tất, video sẽ được lưu trong thư mục “Downloads” trên điện thoại Android của bạn.

Bằng cách sử dụng những phương pháp trên, bạn có thể tải video từ Facebook về điện thoại Android và xem chúng mọi lúc mà không cần kết nối internet.

Xem thêm: Cách bật người theo dõi trên Facebook chi tiết và nhanh nhất

Xem thêm: Cách ẩn bài viết trên Facebook: Hướng dẫn chi tiết và nhanh chóng

Tuy nhiên, khi sử dụng các cách tải video trên Facebook về điện thoại, hãy nhớ tuân thủ luật bản quyền và không sử dụng video mà không có sự cho phép của chủ sở hữu. Đồng thời, lưu ý rằng các cách tải video trên Facebook có thể thay đổi theo thời gian do các cập nhật từ Facebook hoặc ứng dụng bên thứ ba.