Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2021

Bạn đang muốn xem ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2021 nhưng chưa chọn được ngày nào, hãy tham khảo bài viết của nhatkybongda.com để chọn được ngày tốt nhé!

Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2021

Cưới hỏi là một trong những việc trọng đại nhất của đời người và từ đây họ sẽ sang trang mới với bao điều thay đổi. Họ mong muốn gia đình hạnh phúc, êm ấm, hòa thuận nên cũng cần xem ngày thật cẩn thận, chính xác. Hãy cùng theo dõi các ngày đẹp trong tháng 9 năm 2021 để tổ chức cưới hỏi nhé.

Ngày tốt cưới hỏi tháng 9 năm 2021

Thứ Năm Dương lịch: 2/9/2021

Âm lịch: 26/7/2021
Ngày Quý Sửu
Tháng Bính Thân
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Thứ Ba Dương lịch: 7/9/2021

Âm lịch: 1/8/2021
Ngày Mậu Ngọ
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Thứ Năm Dương lịch: 9/9/2021

Âm lịch: 3/8/2021
Ngày Canh Thân
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h)

Thứ Sáu Dương lịch: 10/9/2021

Âm lịch: 4/8/2021
Ngày Tân Dậu
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Thứ Hai Dương lịch: 13/9/2021

Âm lịch: 7/8/2021
Ngày Giáp Tý
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Thứ Tư Dương lịch: 22/9/2021

Âm lịch: 16/8/2021
Ngày Quý Dậu
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Thứ Năm Dương lịch: 23/9/2021

Âm lịch: 17/8/2021
Ngày Giáp Tuất
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Dần (3h – 5h),Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Dậu (17h – 19h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Chủ nhật Dương lịch: 26/9/2021

Âm lịch: 20/8/2021
Ngày Đinh Sửu
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Tỵ (9h – 11h), Giờ Thân (15h – 17h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

Thứ Ba Dương lịch: 28/9/2021

Âm lịch: 22/8/2021
Ngày Kỷ Mão
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi:Giờ Tý (23h – 1h),Giờ Dần (3h – 5h), Giờ Mão (5h – 7h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Dậu (17h – 19h)

Thứ Năm Dương lịch: 30/9/2021

Âm lịch: 24/8/2021
Ngày Tân Tỵ
Tháng Đinh Dậu
Giờ tốt cưới hỏi: Giờ Sửu (1h – 3h), Giờ Thìn (7h – 9h), Giờ Ngọ (11h – 13h), Giờ Mùi (13h – 15h), Giờ Tuất (19h – 21h), Giờ Hợi (21h – 23h)

>>> Ngày tốt cưới hỏi tháng 8 năm 2021

Thông qua đây hy vọng bạn đã chọn được những ngày đẹp nhất để tiến hành cưới hỏi. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và suôn sẻ cho ngày cưới của mình. Mang lại cuộc sống hòa hợp và hạnh phúc trong tương lại.